startsida


konthor


korrekturläsning, språkgranskning och textbearbetning


- välkommen att kontakta mig!


pernilla@konthor.sedet här är konthor

Med bred erfarenhet från såväl offentliga verksamheter som privata företag och med kunskaper i det mesta inom administration jobbar jag idag med flera uppdrag som korrekturläsare och språkgranskare.


Vid sidan av detta skriver jag - och skriver om mitt skrivande, läs mer om detta i bloggen!

ditt budskap - mitt uppdag


korrekturläsning

Jag kontrollerar stavning och grammatik såsom böjning, avstavning, kommatering, kolon, semikolon, tankestreck och meningsbyggnad som exempelvis syftningsfel, särskrivning eller konsekvens i ordval. Även uppenbara stavningsfel samt ofullständiga formuleringar uppmärksammas. Förslag på ändringar lämnas.


språkgranskning

Innebär granskning av textens innehåll. Är budskapet tydligt? Finns helhet, rytm, logik och röd tråd i texten? Är språket utformat efter sin målgrupp? Jag ger förslag på ändringar både på språknivå och utifrån helhetsintrycket.

Här ingår även stilistisk granskning; ordval, förkortningar och formuleringar, att rubriker stämmer överens med textinnehåll. Förslag på ändringar lämnas.


textbearbetning

Lämna din text till mig. Jag granskar texten, analyserar och bearbetar den, skapar en tydlig och pedagogiskt formulerad text, riktad till specifika mottagare efter dina önskemål. Det kan vara projektadministration, beslutsunderlag eller texter som ska kommuniceras vid stora och små presentationer eller som kortare artiklar. Uppdraget kan också bestå i rapportskrivning, sammanfattning av studier eller produktinformation.


övrig administration

Finns behov av sekreterarhjälp? Det kan vara allt från protokoll och minnesanteckningar till mötes- seminarie- och eventplanering eller utskick av information. Hinner du inte med registerhantering eller sammanställning av material från marknadsundersökning eller anmälningar till ditt event?

Jag åtar mig också uppdrag såsom att beskriva processflöden, formulera rutiner samt dokumentation av kvalitetsledningssystem.


" ditt budskap - mitt uppdrag "